ЦЕНОРАЗПИС

НА УСЛУГИТЕ

НА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit

И ПРИНТСТУДИО gabriell-e-lit

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И СТРАНИРАНЕ НА КНИГА

 

1. Приемат се за подготовка файлове, изпратени на електронната поща на издателството от автора, последна авторова редакция, във формат .doc, написани с програма word.

2. В цената на услугата за предпечатна подготовка за издаване на печатна книга е включена възможността същият файл да се използва за създаване на електронна книга, която да бъде подготвена за публикация и публикувана от издателство gabriell-e-lit, за сметка на издателството, без допълнително доплащане.

3. Цената включва отстраняване на забелязани в текста правописни и/или печатни грешки, както и стилно-езикови и граматически грешки.

4. Цената не включва разпечатка на текста и четене от професионален коректор.

5. Цената не включва редактиране на текста от професионален редактор със съвети за различно структуриране и преработване на текста.

6. Цената се отнася за страница от книжното тяло в крайния формат на книгата - 130 мм х 200 мм.

7. Цената не включва предпечат и художествено оформление на корицата.

8. Издателство gabriell-e-lit не е регистрирано по ДДС и посочената цена е крайна, без добавена стойност.

ЦЕНА 0.50 лв./стр. формат 130х200.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ДИЗАЙН НА КОРИЦА

 

1. Издателство gabriell-e-lit предлага два варианта за разработване на корици.

А/ опростен дизайн, включващ графично-цветово оформление на текст и изображения, както следва:

- ПРЕДНА КОРИЦА - заглавие на книгата, име на автора, марка на издателството

- ЗАДНА КОРИЦА - снимка на автора с текст /откъс от произведението, или откъс от рецензия, биографични бележки и/или списък с издадени книги на автора/.

ЦЕНА 25 лв.

 

Б/ дизайн, включващ графично – цветово оформление на текст и изображения, както следва:

-ПРЕДНА КОРИЦА – заглавие на книгата, име на автора, картина, нарисувана за конкретното издание и съобразена със съдържанието на книгата, със запазени авторски права на художника, възложена за изпълнение от Издателство gabriell-e-lit на избран от издателството творец. Картината може да бъде и предварително създадена, по друг повод, но подходяща за тематиката на книгата по преценка на издателството, и предоставена от автора й за дизайна на корицата на конкретното издание.

- ЗАДНА КОРИЦА – снимка на автора с текст /откъс от произведението, или откъс от рецензия, биографични бележки и/или списък с издадени книги на автора/, марка на издателството.

ЦЕНА 150 лв.

 

2. Издателство gabriell-e-lit може да разработи дизайн на корица и по идея на автора, или с картина, предоставена от автора. Отношенията между автора на книгата и автора/художник на картината, предоставена на издателството за дизайн на корицата, се уреждат отделно и не засягат издателството, което не е страна в тези отношения.

ЦЕНА 40 лв.

 

3. Издателство gabriell-e-lit не е регистрирано по ДДС и посочената цена е крайна, без добавена стойност.

ПЕЧАТ НА МАЛКИ И БУТИКОВИ ТИРАЖИ /до 50-30 броя/

 

1. Издателство gabriell-e-lit приема за печат със свои ресурси малки /31-50 броя/ и бутикови /от 1 до 30 броя/ тиражи само на свои издания и само ако издателството е извършило предпечатната подготовка на същите.

2. Издателство gabriell-e-lit извършва предпечатната подготовка на изданието, включващо книжно тяло и корица, което приема да отпечата със свои ресурси, за сметка на автора, при посочените по-горе цени.

3. Цената за печат се формира в зависимост от цените на консумативите и зависи от обема на книжното тяло /брой страници/.

4. Цената на труда за изработване на 1 книга / 1 брой/ от тиража е фиксирана.

5. Издателство gabriell-e-lit гарантира една и съща единична цена на всяка произведена книга /бройка/ от дадено издание, независимо от големината на тиража.

6. При изчерпване на тиража и при поискване от автора, издателството може да направи допечатка на изданието при същата единична цена за брой.

7. Цената за печат на книгата се формира по следния начин:

- разход за хартия книжно тяло              - 0.0035 лв./стр.

- разход за мастило книжно тяло /монохромен печат/    - 0.015 лв./стр. за стихосбирка; 0.04 лв./стр. за проза

- разход за хартия корица                - 0.12 лв./книга

- разход за мастило корица              - от 0.30 лв./книга до 1.2 лв./книга в зависимост от цветовата гама и наситеност

- изработване на книга                      - 1.00 лв./брой

 

При промени в цените на консумативите за печат, посочените цени се коригират.

8. Издателство gabriell-e-lit не е регистрирано по ДДС и получената цена е крайна, без добавена стойност.

 


 

ПРИМЕР

 

Книга, съдържаща 72 страници, формат 130 х 200, тираж 50

 

разход за хартия на книжното тяло 12.50 лв.

разход за мастило на книжното тяло 54.00 лв.

разход за хартия на корицата 6.00 лв.

разход за мастило на корицата 15.00 лв.

разход за изработване 50.00 лв.

 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕЧАТ 137,50 лв.

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДПЕЧАТ НА КНИЖНО ТЯЛО 36 лв.

РАЗХОДИ ЗА ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ НА КОРИЦА 25 лв.

 

РАЗХОДИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕЧАТНА КНИГА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА КНИГА, БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОПЛАЩАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БРОЙКИ ПРИ ПОИСКВАНЕ, БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ НА ЦЕНАТА НА ЕДИНИЧНАТА БРОЙКА –

 198,5 лв.

 

ЦЕНА ЗА 1 БРОЙ - 3.97 лв.

 

* Към настоящия момент принтстудио gabriell-e-lit приема за отпечатване само бутикови тиражи до 24 броя, или допечатки до 24 броя на издания на издателство gabriell-e-lit.

 

По-големи тиражи и/или допечатки от посочените по-горе, издателство gabriell-e-lit осъществява чрез външни печатници, чиито цени за печат са различни от посочените тук.